Forfatter Kristofer Uppdal

Rallerdikteren Kristofer Uppdal boede på gården Kletvold de siste år av sitt liv fra 1947 og fram til sin død 26. desember 1961.

Forfatteren Kristofer Oliver Uppdal ble født i Opdal, Beistad ved Steinkjer, 19. februar 1878. Han var søn av Sivert Opdahl (1855 – 1955)   og onkel til kunstneren Jakob Weidemann. Han skrev på landsmål med innslag av nordtrøndersk dialekt.

Hovedverket hans, Dansen gjennom skuggeheimen, skildrer rallarlivet og framveksten av den norske arbeiderbevegelsen. Uppdal har   etter hvert fått en sentral plass i skandinavisk lyrikkanon. Lyrikken til Uppdal er ildfull og krevende.

Uppdal fikk statens kunstnerlønn i 1939.

Kristoffer Uppdal er begravet ved Oppdal kirke.

Romaner

1911 – 1924 Dansen gjenom skuggeheimen, 10 bind

1911             Dansen gjenom skuggeheimen

1912             Trolldom i luften

1914             Røysingfolke

1919             Stigeren

1920             Kongen

1922             I skiftet

1923             Vandringa

1924             Fjellskjeringa

1924             Herdsla

Domkyrjebyggjaren

Diktssamlinger

1905             Kvæde

1905             Ung sorg

1908             Sol-laug

1909             Vill-fugler

1918             Solbløding

1919             Elskhug

1920            Alterelden

1947            Kulten

Essays, aforismer og lignende

1917            Uversskyer

1918            Andedrag

1925           Jotunbrunnen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *