Dyr på Kletvold

Spælsau på kulturbeite ovenfor gården. Disse spælsauene og deres lam har røde klyper i ørene hvilket indikerer av de skal på fjellbeitet ved gårdens seter i Orkelkroken. I tillegg har sauene røde klaver rundt halsen. Blått bjellemerke indikerer at denne sau ikke har noe lam. Foto, Mogens Juul Rasmussen

Sauene

Gården Kletvold har rundt 100 vinterforet sau av rasene Spæl og Pels med en fordeling mellom rasene på 85 % på Spæl og 15 % på Pels. Antallet av vinterforet sau kan variere med noen få dyr fra år til år.

I tillegg har gården 3 vær fordelt med 2 Spæl og 1 Pels. Værene er innkjøpt som kåret værlam eller som gransket vær fra de lokale værringe.

Saueraser

Spælsau er en norsk sau av landrasetypen med et vist innslag av islandsk sau og finsk landrase. Se spælsau på bilde øverst på denne side.

Pelssau med lam på kulturbeite. Også alle gårdens pelssau har røde øreklyper og klaver mens lammene kun har røde øreklyper. Merk at en sau med to lam har gul bjellemerke. Foto, Mogens Juul Rasmussen

Norsk Pelsau er en norsk rase av landrasetypen som ble formelt godkjent så seint som 1968. Rasen oppstod ved at svensk Gotlandsfår ble krysset med den «gråblå» varianten av Spælsau.

Sauekontrollen

Gården er medlem av Sauekontrollen. Formålet med Sauekontrollen er fremskaffe dokumentasjon fra driften av gårdens besetning og bruke denne dokumentasjon som et styringsverktøy for kvalitetsikring av produksjonen.

Sauesanking

Til å hjelpe med å gjete sauene har gården  en Border colli tispe, Troja, født i mai 2006. Se egen side om Troja.

Vår- og høstbeite

Sauene beiter om våren og om høsten på innmarksbeiter og tilstøtende kulturbeite rundt gården. Etter at sauene er sendt på sommerbeite i skogen og fjellet høstes greset på innmarka, ca en måned senere, og tørkes til høy eller legges i rundball.

Sommerbeite

Sauene beiter i to forskjellige områder om sommeren. Halvparten slippes opp i skogen oven for gården, og beiter i området rundt Rauhovden, i Hindseth morka og ut mot Osen i Gjevilvassdalen. Disse Spælsaue er merket med blå klyper i begge øre og med blå klaver  rundt halsen som bjellene henger i.

Beitelaget som har ansvaret for dette beiteområde er beitelag 6A Gjevilvassdalen.

Den annen halvpart av sauene, alle Pelssauene og resten av Spælsauene, kjøres med traktor og henger inn Orklesjøvegen til Orkeldalen hvor de slippes i Orkelkroken. Sauene går her mellom Orkelkroken og Bjørndalseter med elven Orkla som grense i sør og Jutullen i nord.  Sauene som beiter i sørøstfjellet er merket med røde klyper i begge ørene og med røde klaver som bjellene henger i.

Beitelaget som har ansvaret for dette beiteområde er Beitelag 1A Innsetmerket – Ålma.

Felles for sauene på såvel vår- og høstbeite, som sommerbeite, er at de merket med et bjellemerket. Fargen på bjellemerket tilsier hvor mange lam hver sau har med seg på sommerbeite. Vanligvis har sauene gul for to lam eller grøn for et lam. Men de kan også ha rødt for tre lam og blått hvis de ikke har lam.

Døde dyr

På sommerbeite skjer det av og til at noen sau eller lam dør av sygdom eller blir tatt av rovdyr. Kommer du over en død sau eller et dødt lam da noter deg funnstedet, gjerne med GPS koordinater, og sjekk idenditeten til dyret.

Idenditeten til dyret finner du på øremerket og/eller på bjellemerket. Noter nummeret og farger på øremerket og nummer på bjellemerket. På innsiden av et av øremerkene finner du vanligvis eierens navn og et telefonnummer.

Dekk dyret til med kvist eller annet materiale, men ikke plast.

Straks du har mobildekning, da ta kontakt til eier eller den lokale roviltkontakt. Desto tidligere rovildtkontakten har mulighet for å se det døde dyr, desto lettere er det å fastslå dyrets dødårsak og dokumenterer om det er tatt av rovvildt eller ej.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *