Produksjon av grovfor

For å få til opptimal tilvekst på grovforet er det bl.a. nødvendig med regelmessig kalking av jorden. Dindalen i bakgrunnen. Foto: 10. juni 2010, Mogens Juul Rasmussen

Fulldyrka jord

På egen eiendom har Kletvold 69 da fulldyrka jord. I tillegg forpakter gården 47 da fulldyrka jord på en naboeiendom slik at Kletvold totalt disponerer 116 da fulldyrka jord.

På den fulldyrka jord dyrkes det hovedsaklig gres til beiting og grovforproduksjon i form av høy og rundballer. I tillegg dyrkes det forraps til høstbeiting, og korn, bygg, som krosses og ensileres med melasse. Kornkros er en fortrinnlig erstatning for innkjøpt kraftfôr.

Etter lammingen, ultimo mai, beiter saue og lam på innmarksbeite. D.v.s at de beiter på den fulldyrka jord. Medio/ultimo juni slippes de siste saue på fjellbeite. Og da får gresset lov å gro i fred frem til medio juli hvor høyonen begynner og gresset høstes.

På høsten, primo september, sankes sauen fra skog- og fjellbeite. Lammene sorteres fra og settes på innmarksbeite mens sauene går på kulturbeite.

Kulturbeite

På gården er det 60 da med kulturbeite som utelukkende benyttes til beiting om våren, sommeren og høsten. Her kan de hjemmegående saue og kopplam gå og beite hele sommeren.

Debio godkjent

All kulturbeite, innmarksbeite og fulldyrka jord er Debio godkjent for økologisk drift.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *