Narvesen kioskkompani

Sentrum kiosken på Karl Johan er den eneste tilbakeværende av de tre som ble oppført i 1914. Foto, 9. april 2010, Mogens Juul Rasmussen

I 1912 beslutter Narvesen kioskkompani å be arkitektene Heinrich Jürgensen og Erik Glosimodt om å komme med utkast til en ny kiosk som i anledning av jubileumsåret 1914 kunne avløse de gamle tårnkiosker. Juryen valgte Glosimot sitt utkast «Sentrum» som de fant «rolig, likefrem og fin, med en ganske monumental silhuett». Senere ble Jürgensen og Glosimodt bedt om å komme med utkast til en standart kiosk i to utgaver: «en billigere og en med en del bedre utstyr». Også her var det Glosimodt sine utkast som ble antatt. Men pristigningene under første verdenskrig tvang frem alternative løsninger. De opprindelige standart modellene fikk flere versjoner for å holde kostnadene nede.

Ifølge ulike referanseverk skal Glosimodt ha tegnet et dusin (12) ulike kiosktyper for Narvesen og at det ialt skal ha vært oppsatt et femtitalls «Glosimodt» kiosker i byer, tettsteder og på stasjoner.                                                         Kilde: Vindu mot verden i 100 år av Finn Skedsmo.

Men nye søk i Narvesen arkivet har avdekket at Glosimodt kan ha tegnet opp mot et tyve talls ulike kiosktyper for Narvesen kioskkompani. Og at det kan ha vært produsert mer enn 100 kiosker på basis av disse tegninger. Noen typer i få eksemplarer, tilpasset en enkelt stasjon, mens andre typer er blitt produsert i et større antall. Disse opplysninger er basert på «avregningsdokumenter» mellom Narvesen kioskkompani og arkitekt Erik Glosimodt. For å stadfeste disse opplysninger søkes det nå etter flere opplysninger i Narvesen arkivet, samtidig med at det arbeides med å fremskaffes fotografisk dokumentasjon av de ulike kiosker.

Det er stengt for kommentarer.