Kiosksteder

Denne nettside innholder en liste over utplaserte Narvesen Kiosker tegnet av arkitekten Erik Waldemar Glosimodt, i alfabetisk rekkefølge. I den periode hvor Glosimodt sine kiosker ble utplasert, fra 1914 til 1925, hadde Narvesen kioskkompani en eksklusiv avtale om salg av aviser og tidskrifter med NSB. Listen er ennå ikke komplett, men vil over tid bli supplert med nye Glosimodt kiosker.

Utplasseringsår for de enkelte kiosker, hvor ikke annet er opggitt, er innhentet fra «avregningsdokumenter» mellom arkitekt Erik Glosimodt og Narvesen kioskkompani. Dokumenter funnet i Narvesen arkivet.

Bildereferanser: Hvor det har vært mulig er det lagt inn bildereferanser. Disse bildereferanser kan brukes til å søke opp bildene fra de enkelte kiosker på digitaltmuseum.no.

Berkåk stasjon, Narvesen kiosk, Glosimodt type V. Kiosken som sammen med kiosken på Oppdal stasjon ble de siste to av type V som ble utplasert, ble levert med jernbane fra Nymo bruk på Lillehammer og  oppsatt i januar 1922. Det var fire måneder etter Glosimodts død, 18. september 1921. Dovrebanen Dombås – Støren ble offisielt åpnet 17. september 1921. Fotografen Karl August Berg har dokumentert kiosken, BLFB00558, i perioden 1921 – 1925. Kiosken har ikke fått stå lenge på platformen på Berkåk, da et fotografi tatt av fotograf Schrøder i 1931 dokumenterer at den ikke står på samme plass, FTTF.SCH.ALF.B.03.52-53. Status: Skjebne ukjent.

Dombås stasjon, Narvesen kiosk, Glosimodt type III. Kiosken ble oppsatt, i 1915, 2 år etter at Otta – Dombås banen ble åpnet i 1913 og seks år før Dovrebanen Dombås – Støren ble offisielt åpnet i 1921. Kiosken er dokumentert på Dombås stasjon med et bilde tatt i tidsrummet 1914 – 1920, JMF 017471. På et bilde av Hermann Neupert (Norsk Jernbanemuseum) fra 1929 står kiosken ikke på den samme plass, JMF 021251. Om den ble revet og flyttet til en annen plass vides ikke.  Status: Skjebne ukjent.

Hønefoss Narvesen kiosk, Glosimodt type III. Kiosken ble oppsatt i 1915.

Kornsjø stasjon, Narvesen kiosk, Glosimodt type III. Kiosken ble oppsat i 1915. Dokumentert med fotografi i Narvesen arkivet og med fotografi fra 1939 av ukjent fotograf i Norsk Jernbanemuseum fotosamling, JMF 090044-13. Står ikke på stasjonen idag. Status: Skjebne ukjent.

Levanger stasjon, Narvesen kiosk, Glosimodt type III. Kiosken ble oppsatt i 1915. Dokumentert med fotografi fra 1936 av Hermann Neupert i bildesmalingen til Norsk Jernbanemuseum, JMF 015334 . Fotografen Anders Beer Wilse var på Levanger stasjon i 1948. Men da er Glosimodt kiosken blitt skiftet ut med en annen og nyere kiosktype, JMF 014023.  Status for Glosimodt kiosken: Skjebne ukjent.

Moss, kaien, Narvesen kiosk. Kiosk type nr. ikke avklart.  Dokumentert med fotografi i Narvesen arkivet.

Oppdal stasjon, Narvesen kiosk Glosimodt type V. Kiosken som sammen med kiosken på Berkåk stasjon ble de siste to av type V som ble utplassert, ble levert med jernbane fra Nymo bruk på Lillehammer og  oppsatt i januar 1922. Det var fire måneder etter Glosimodts død, 18. september 1921. Dovrebanen Dombås – Støren ble offisielt åpnet 17. september 1921. Dokumentert med foto 7. juli 1923 og 9. mai 1940. Revet og erstattet av ny Narvesen kiosk. Årstall ukjent.  Status: Etter rivning er skjebne ukjent

Oslo, Brannvaken, Narvesen kiosk, Glosimodt type Sentrum (I). Revet i 1978, restaurert, forlenget og flyttet til Eidsvoll plass, på hjørnet av Rosenkrantzgate/Karl Johan.

Oslo, Eidsvolls plass, Rosenkrantzgate/Karl Johan, Narvesen kiosk, Glosimodt type Sentrum (I). Opprindelig Sentrum kiosk revet i 1963 og erstattet med en mer tidsmessig kiosk. Den nåværende Sentrum kiosk ble flyttet fra Branvakten i 1978 og erstattet den mer moderne kiosk. Ved denne leilighet ble den «nye» Sentrum restaurert og forlenget. Der er forøvrig værd å merke seg hvordan kobbertaget på kiosken korresponderer med kobbertagene på Grand hotell på mottsatt hjørne. Erik Glosimodt var i 1910 engasjert av arkitekt Ole Sverre til å være med på å utarbeide tegninger til ombyggingen av Grand hotell.                                                                                                                                                        Kiosken, som er verneverdig, ble restaurert igjen våren 2015 i et samarbeid mellom eieren Oslo kommune, Narvesen kioskkompani og Byantikavren i Oslo.

Oslo, Eidsvolls plass, Stortingsgaten, Narvesen kiosk, Glosimodt type Sentrum (I). Opprindelig kiosk revet i 1963 og erstattet med en mer tidsmessig kiosk.

Porsgrunn Narvesen kiosk, Glosimodt type III. Kiosken ble oppsatt i 1915.

Stavanger, Kongsgården, Narvesen kiosk, Glosimodt type II, også kallet Kongsgård typen. Oppsat i 1916. Dokumentert med fotografi i Narvesen arkivet.

Støren stasjon, Narvesen kiosk, Glosimodt type XI. Dokumentert med flere foto uten eksakt tidsangivelse i fotosamlingen til Norsk Jerbanemuseum.  Kiosken ble antageligvis bombet og brannherjet da Støren stasjon ble bombet 27. april 1940. Påsken 1941 viser et privat bilde at der er oppsatt en ny Narvesen kiosk på Støren stasjon.

Åndalsnes Narvesen kiosk, Glosimodt type III. Kiosken ble oppsatt i 1915.

Kilder: Narvesen arkivet

Det er stengt for kommentarer.