Dovrebanen

Godshuset på Drivstua stasjon er tegnet av arkitekt Erik Waldemar Glosimodt. Foto, 14. august 2010, Mogens Juul Rasmussen

9. juli 1908 vedtok det norske storting å anlegge Dovrebanen, jernbanestrekningen mellom Dombås og Støren. NSB utlyste en arkitektkonkurranse for stasjonene på den søndre del av banen, over Dovrefjell, og den konkurranse vant arkitekten Erik Waldemar Glosimodt med sitt forslag. Med basis i vinnertegningen fikk de fem stasjoner  –  Fokstua, Vålåsjø, Hjerkinn, Kongsvoll og Drivstua – med tilhørende godshus, hver sin utforming. I tillegg til stasjonsbygningene leverte Glosimodt tegninger til en serie på fem dobbelte vokterboliger og en enkelt vokterbolig.

Til den offisielle åpning av Dovrebanen 17. september 1921, tegnet Glosimodt to temporære paviljonger på Hjerkinn stasjon og bautasteinen, til minne om åpningsdagen, og som nå står på banens høyste punkt nord for Hjerkinn stasjon.

NSB sitt nyopprettede arkitekkontor tok utgangspunkt i Glosimodt sine tegninger av stasjonsbyggene da de skulle tegne bygningsprogrammet for stasjoner og godshus på nordre del av Dovrebanen, fra Engan til Støren.

Erik Glosimodt tegnet også på denne tid kiosker til Narvesen kioskkompani. Og etter Dovrebanens åpning ble det utplasert «Glosimodt» kiosker på Dombås, Oppdal, Berkåk og Støren stasjoner. I stasjonsbygget på Hjerkinn hadde Glosimodt allerede tegnet en aviskiosk inne i venterommet.

Glosimodt har tegnet følgende til Dovrebanen, fra Dombås mot Støren:

Dombås stasjon, Narvesen kiosk type III. Eksiterer ikke idag.

Gardsenden, dobbelt vokterbolig med uthus

Nordseter, dobbelt vokterbolig med uthus

Fokstua stasjon, stasjonsbygg og godshus

Lesjabekk, dobbelt vokterbolig med uthus

Vålåsjø stasjon, stasjonsbygg

Heglingen, dobbelt vokterbolig med uthus

Hjerkinn stasjon, stasjonsbygg med kiosk i venterom, godshus og enkelt vokterbolig. Kiosken er revet. På Hjerkinn stasjon hadde Glosimodt til den offisielle åpning av Dovrebanen, 17. september 1921, tegnet to temporære paviljonger.

Dovrebanens høyste punkt, Bautastein

Svonå, dobbelt vokterbolig med uthus

Kongsvoll stasjon, stasjonsbygg og godshus

Drivstua stasjon, stasjonsbygg og godshus

Oppdal stasjon, Narvesen kiosk type V. Eksisterer ikke idag.

Berkåk stasjon, Narvesen kiosk type V. Eksisterer ikke idag.

Støren stasjon, Narvesen kiosk type XI. Eksisterer ikke idag.

Kilder: Aftenposten, Avslutningsrapporten for Dovrebanen, NSB’s bygningsregistrering og Narvesen arkivet.

Det er stengt for kommentarer.