Holmenkollbanen

Stasjoner og venteskur

Venteskur på Besserud. Foto, 8. juli 2011, Mogens Juul Rasmussen

Opplysninger om stasjoner og venteskur på Holmenkollbanen baserer seg på Oslo sporveies verneplan og er beskrevet i boka «Neste stopp! utgitt i 2001. I følge Sporveienes verneplan er alle Glosimodt sine venteskur, i to varianter, vernet fra Slemdal og oppover Holmenkollbanen. Forøvrig beskriver verneplanen at Holmenkollbanen fra Slemdal til Frognerseteren skal vernes som et sammenhengende sporveismiljø med bygninger, plattformer, utendørsmøblering og skilt.

Besserud venteskur (mot sentrum). Bygd 1916, Den store type av de to varianter på Holmenkollbanen. Status vern: Vernet i sin helhet.

Gråkammen venteskur. Bygd 1916. Den mindre type av de to varianter. Status vern: Vernet i sin helhet.

Gulleråsen venteskur. Bygd i 1916. Den mindre type av de to varianter. Status vern: Vernet i sin helhet

Holmenkollen stasjonsbygg. Bygd i 1916. Status vern: Eksteriør vernes. Eventuelt opprindelig interiør.

Nasjonalteateret undergrunnsstasjon, skisse. Glosimodt tegnet en skisse til plassering av undergrunnsstasjonen ved Nasjonalteateret, da Holmenkollbanen planlagde å forlenge banen fra Majorstua og ned til sentrum i en tunnel. Men da undergrunnstasjonen skulle anlegges ble ikke tegningen anvendt.

Skogen stasjonsbygg og utedo. Bygd 1916. Den eneste av Glosimodt sine stasjoner på Holmenkollbanen hvor utedoen er bevart. Status vern: Store endringer, men anlegget som helhet interessant. Vernes som del av miljø. Tilbakeføring bør vurderes. Eksteriør på utedo vernes.

Voksenkollen stasjonsbygg. Bygd 1916. Kanskje den best bevarte av Glosimodt sine stasjoner på Holmenkollbanen. Status: Eksteriør vernes. Eventuelt opprindelig interiør.

Voksenlia stasjonsbygg. Bygd 1916. Status vern: Eksteriør. Tilbakeføring bør vurderes.

Kilder:

Neste stop, Verneplan for bygninger, Sporveienes bygningshistorie.

Arkitektur og dekorativ kunst, 1915

Det er stengt for kommentarer.