Biografi

 

Arkitekt Erik Waldemar Glosimodt. Foto gjengitt fra E. Fougner, Norske Ingeniører og Arkitekter, 1916

1881

Erik Waldemar Glosimodt ble født 19. desember 1881 i Kristiania, som søn av kontorbetjent Erik Glosimodt og Karoline Nilsen.

1901 -1904

I 1901 begyndte Glosimodt på en treårig utdannelse på Den kongeglige tegneskole, senere kjent som Kunst- og Håndverksskolen,  i Kristiania. Her følger han undervisningen gjennom tre år i arkitekt Herman Major Schirmers klasse.

Sammen med sine medstuderende deltok Glosimodt bl.a. på to studieturer til Sel og Lom i Nord Gudbrandsdalen i 1902 og 1903 for å studere bygge- og bygdekunsten der.

På studieturen til Sel i 1902 oppmålte og tegnet Glosimodt staburet på gården Ursvold. Sammen med Robert Schirmer tegnet han fjøset på Romundgård. Glosimodt deltok også på oppmåling og tegning av  gården Brekken.

Studieturen i 1903 førte Glosimodt til gården Graffer i Lom hvor han oppmålte og tegnet «Kjærring-stugu», «Gammel stabburet» og to stokke i en kornlade. Stokkene hadde før vært brukt i en mindre kirke.

1904 – 1907

Etter avluttet utdannelse på tegneskolen får Glosimodt ansettelse som yngste assistent hos arkitekt Ole Sverre i Kristiania i 1904.  Etter eget ønske avslutter han arbeidsforholdet hos Sverre i 1907 for å fortsette sin utdannelse i København.

Glosimodt hadde antageligvis allerede tidlig i 1906 søkt om å komme inn på Kunstakademiet i København, da akademiet hadde motatt en anbefaling fra bygningsavdelingen på Kunst- og håndverksskolen, datert 29. mai 1906

1907 – 1910

I 1907 reiser Glosimodt til København for å studere på Det Kongelige Danske Kunstakademi hvor han blir opptatt på akademiet sin arkitekturskole fra 15. januar. Her studere han i to og et halvt år under arkitekt og professor Martin Nyrop.

Under avgangsprøvene i 1909 bestod han bl.a. den store tre måneders prøve under frie forhold som den eneste av sitt kuld.

Under det første halve år av oppholdet i København arbeider han i tillegg som assistent hos arkitekt Valdemar Schmidt.

Etter eget ønske avslutter han arbeidsforholdet hos Schmidt for å mottat en assistentstilling hos arkitekt, og senere professor, Anton Rosen. Her hadde han en god og selvstendig stilling hvor han deltok i arbeidet med å tegne Landsutstillingen i Århus 1909 og Palads hotellet på Rådhusplassen i København.

Under oppholdet i Danmark foretar han også en studiereise for å studerer gammel bygningskunst fra middelalder og renessanse. I et notatt fra Kunstakademiet står det at det var særlig fynske herregårde og slotte som Glosimodt studerte.

1910

Glosimodt avsluter sitt arbeidsforhold hos Rosen, etter eget initiativ, for å tiltrede en stilling hos arkitekt Ole Sverre i anledning av Sverre hadde fått ansvaret for ombygningen av Grand hotell på Karl Johan i Kristiania. Her tiltreder han stillingen som første assistent 1. januar 1910.

1911

Glosimodt etablerer eget arkitektkontor i Kristiania.

I 1911 avholdt Kristiania Elektrisitetsverk en arkitektkonkurranse med det formål å få frem tegninger til noen nye trafokiosker. Førstepremien ble ikke delt ut, men 2. premien ble tildelt Glosimodt for sitt forslag ”Så enkel” med to ulike typer trafokiosker.

1912

N.S.B. utskriver en konkurranse om å tegne høyfjellstasjonene på Dovrefjell. En konkurranse som Glosimodt vinner.

1913

Glosimodt tegner «Sentrum» kiosken for Narvesen kioskkompani. Tre eksemplar av denne type blir bygget i Kristiania ved Grand hotell, Brannvakten og Stortingsgaten og var ferdige våren 1914.

Sammen med arktekt Finn Rahn vinner Glosimodt konkurransen om å tegne et nytt bankbygg til Haugesund sparebank med forslaget «Convinient».

1916

I 1916 ble  det bygget to ulike stasjonstyper på 4 stasjoner og 3 venteskur på Holmenkollbanen etter tegninger av Glosimodt.

1917

Glosimodt tegner Holtet stasjon, funksjonærbolig og leskure for Ekebergbanen.

1921

Erik Waldemar Glosimodt døde i den tragiske togulykke på Nidareid i Trondheim, 18. september 1921, dagen etter den offisielle åpning av Dovrebanen.

Etterhvert vil det ble lagt til flere opplysninger til denne biografi. Sist oppdatert 13. juni 2011.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *