Kilder til artikkel

Artikkelen om arkitekten Erik Waldemar Glosimodt stod på trykk i Dovrebanen 2011, et årlig historisk hefte utgitt av Dovrebanen – jernbanehistorisk forening. Ta gjerne kontakt med redaktøren av dette nettsted hvis du har kommentar eller opplysninger som kan være med på å komplementere bildet av arkitekten Erik Waldemar Glosimodt.

Hvis du har ønske om å kjøpe Dovrebanen 2011, kan du også ta kontakt med redaktøren av dette nettstedet.

Generelle kilder

Litteratur

Anton Rosens arbeider, Rhodos, DK

Arkitektur i Oslo, En veiviser til byens bygningsmiljø

Arkitektur i 1000 år. Arkitekturguide for Trondheim

Bygdkunst 1921                                  Nekrolog

Byggekunst 1978 2 og 3, 1981/3       Kiosker

Dette for landet velsignede Transportmiddel, Landsverneplan for jernbanen, Jernbaneverket

Historisme i tre, doktoravhandling, Jens C. Eldal

Johan Meyers plansjeverk

Nekrologer om Anton Rosen

Neste stasjon, Gyldendal

Norsk Biografisk Leksikon, Aschehoug & co, 1929

Norsk Biografisk Leksikon, Kunnskapsforlaget

Norsk Kunsthistorie, Gyldendal 1927

Norsk Kunstnerleksikon, 1982

Norske Ingeniører og arkitekter, 1916, E. Fougner

Rosen og Løvenborg

Teknisk ukeblad

Årbok 1962, Fortidsminneforeningen             Kiosken

Arkiv

Danmarks Kunstbibliotek

Kunstakademiets Arkitektskole

Norsk jernbanemuseum                     Bildearkiv

Riksantikvaren arkiv                           Erik Waldemar Glosimodt

Riksarkivet, Oslo                                 Narvesen arkivet

Statsarkivet, Trondheim                    Dovrebanen

Statsarkivet, Oslo                               Skifte etter Glosimodt

Nett

artemisia.no

detmodernegennembrud.dk

snl.no

wikipedia.dk

wikipedia.no

Ekebergbanen, Kristiania

Arkiv

Byarkivet, Oslo, bildearkiv

Nett

ruter.no, Ekebergbanens stasjoner

Ekebergrestauranten, Kristiania

Nett

byarkivet.oslo.kommune.no, byens form, artikler,

Ekebergrestauranten

byarkivet.oslo.kommune.no, databaser, foto,

Ekebergrestauranten

eikaberg.org/Erest  1.htm til Erest 5.htm

wikipedia.no, Jubileumsutstillingen på Frogner 1914

wikipedia.no, Ekebergrestauranten

Hoteller, Kristiania og København

Litteratur

Palace hotell, En spændende historie

Homenkollbanen

Litteratur

Nordmarkstrikken : Holmenkollbanen gjennom 100 år,

Oslo 1998

Arkiv

Oslo Museum, bildearkiv

Nett

ruter.no, Holmenkollbanens stasjoner

Interiør

Litteratur

Arkitektur og dekorativ kunst 1913

Møblene på Kristiania håndverks- og industriforenings

Lotteriutstillinger 1895-1914,

Magistregradsavhandling i kunsthistorie ved Universitetet

i Oslo, 1977, Berit Skaug

Jubileumsutstillingen i Kristiania, 1914

Nett

artemisia.no

wikipedia.no

Kiosker

Litteratur

Arkitektur og dekorativ kunst 1913

Byggekunst 1981, nr 3

Narvesenkiosken, Et vindu mot verden, Riksarkivet

Årbok 1962, Foreningen til Norske Fortidsminners

bevaring

Teknisk ukeblad, 22. september 1911

Nett

arkivverket.no, narvesenkiosken

Landsutstillingen i Århus 1909

Litteratur

Landsutstillingen i Århus, 1909 – 1984

Arkiv

Erhversarkivet Århus

Kunstakademiet, København

Nett

Den virtuelle landsutstilling 1909 – 2009

Nidareidulykken, Trondheim

Litteratur

Adresseavisen, 20. september 1921

Arkiv

Norsk Jernbanemuseums fotosamling

Rosendal teater, Trondheim

Litteratur

Arkitektur i 1000 år, Arkitekturguide for Trondheim,  side

145, Trondheim 2009

Levende bilder, Trondheim Kinematografer 1918 – 1968,

Trondheim 1968

Stasjonene på Dovrefjell

Litteratur

Dette for landet velsignede transportmiddel,

Jernbaneverket, Magne Fugelsøy

Riksantikvaren, Fredningsdokument, Drivstua stasjon

Fredningsdokument, Fokstua stasjon

Fredningsdokument, Hjerkinn stasjon

Fredningsdokument, Kongsvoll stasjon

Tunnelbanestasjon, Kristiania

Litteratur

Arkitektur og dekorativ kunst 1915

Østbanegården, Kristiania

Arkiv

Norsk Jernbanemuseums fotosamling

Lagt på nett 20110418

Sist oppdatert 20110607

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *