Eiendom

Totalt hører det til gården Kletvold 1188,7 da jord. Fordelingen er følgende:

Fulldyrka jord                           69,3     da

Innmarksbeite                          60,2     da

Skog, middels bonitet           224,0     da

Skog, lav bonitet                   427,1     da

Skog, uproduktiv                  288,6     da

Myr                                           12,0     da

Jordekt fastmark                      72,4     da

Skrin fastmark                          32,4     da

Ikke klasifisert                            2,7     da

Sum grunneiendom             1188,7     da

I tillegg forpakter gården 47 da fulldyrka jord på en naboeiendom og har seter i  Orklekroken.

Kilde

Kilde til opplysninger om eiendommen er Gårdskart på Internet, Skog og landskap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *