Historikk

Kletvold før 1910 da våningshuset ble restaurert og påbygd en etasje. Merk kaffeselskapet på gårdsplassen og hest med karjol foran inngansdør. Fjøset er også senere blitt påbygd slik at de to bygninger tilhøyre for stabburet er bygd sammen

Det er blitt fortalt at det skal ha vært en gammel gård på stedet før 1875, men så langt har det ikke kunn skaffes klare opplysninger om dette. Gårdens historie er i korte hovedtrekk følgende:

1866

Utskiftning. Gården ble skilt ut fra gården Klette

1867

Skjøte ble overdratt fra Andreas Evesen Klet til Arnt Andreasen Klet og Gorro Dørum Klæt

1875

Nåværende vågninshus i 1 1/2 etasje ferdig oppført

1901

Skjøte blir overdratt til Marit Dørum Aalbu og Herlaug K. Aalbu

1910

Vågningshuset blir restaurert og påbygget 2. etasje

1938

Vågningshuset blir igjen restaurert og det blir åpnet pensjonat

1947

Forfatteren Kristofer Uppdal flytter inn på pensjonatet

1950

Skjøte overdras til Johannes Arnt H. Aalbu og Emma Utheim Aalbu

1961

Forfatteren Kristofer Uppdal dør og blir begravet på Oppdal kirkegård

1972

Skjøte overdras til Einar Aalbu og Ingrid Aalbu

Vågningshuset blir restaurert for tredje gang

1999

Dordi Aalbu og Mogens Juul Rasmussen forpakter gården

2000

Skjøte overdras til Dordi Aalbu og Mogens Juul Rasmussen

2009

Forpaktning av tilleggsareal fra nabogården Bakk

Omlegging til økologisk drift starter

2011

Gården Debio godkjennes for økoloisk husdyrhold og planteproduksjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *